nature-2151137_1920nature-2151137_1920

Vår organisation 

Vår verksamhet bedrivs i två affärsområden:

Atmosfärhus Bostad förvaltar våra egenutvecklade områden.

Atmosfärhus Projekt utvecklar projekt med fokus på yteffektiva och välplanerade lägenheter tillgängliga för alla, oavsett om du är ung vuxen, låg- eller medelinkomsttagare, nyanländ eller nyligen separerad.

Vi utvecklar främst hyresrätter för egen förvaltning i västra Sverige. När vi förvaltar bostäderna själva gör vi det med utgångspunkt i hyresgästen – ofta någon som för första gången flyttar till en egen bostad.
En nybyggd lägenhet kan och kommer tyvärr aldrig vara billigare att hyra än en äldre, men vårt mål är att hyresnivån skall vara lägsta möjliga i jämförelse med annan nyproduktion.

Vi utvecklar även bostadsrätter med samma kvalité och kostnadsnivå, med fokus att månadskostnaden skall bli rimlig. Genom modeller med samägande, instegsköp och föreningsbelåning kan vi hålla ner insatsen på en nivå som gör att fler har möjlighet att få bankfinansiering och därmed råd att äga en egen bostad.

För mer information, se vår sida för projektutveckling - atmosfarhus.se